Få atomtid i ditt hem med en radiostyrd klocka

En radiostyrd klocka är en klocka som styrs av ett stort atomur via radiovågor. Detta atomur kan vara beläget långt ifrån själva radioklockan, så länge det håller sig inom samma tidzon. Ofta ställer en radiokontrollerad klocka om mellan sommar- och vintertid i enlighet med atomuret, som ägare behöver man inte göra mycket alls.

Ett atomur är ett ur som genom att mäta svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133 kan bestämma tid med otrolig precision. Felmarginalen för dagens atomur är otrolig. De vanliga atomklockorna beräknas fela med 1 sekund varje 100 000 år, men det finns också de som främst används för forskning där felmarginalen mäts till 1 sekund per tiotals miljoner år. Ändå fortsätter forskarna jakten på den aldrig felande klockan och med hjälp av optisk teknik börjar man närma sig målet.

Atomur och exakt beräkning av tid har hjälpt, och hjälper ännu, utvecklingen inom andra områden som mätsystem och GPS-navigering. Därför kan utvecklingen av dessa redan så precisa ur faktiskt vara till nytta. All internationell tid ställs idag av atomur runt om i världen, dessa är givetvis synkade med varandra och har som sagt en extremt liten felmarginal. I Sverige ringer vi ofta Fröken Ur för att få reda på den exakta tiden och hon hämtar i sin tur tiden via radiovågor från ett atomur vid Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Tiden är en mänsklig uppfinning, den har länge varit relativ och utan verktyg för att mäta den så hävdar många att den inte ens existerar. Tiden som fenomen har fascinerat och förbryllat oss ända sedan tideräkningens början. Vem det än var som «uppfann» tiden lyckades i alla fall inte komma på ett sätt att stoppa den. Men det kanske är nästa steg i tidens utveckling?

Det var inte så länge sedan som solen fortfarande var vår främsta ledguide till tiden. Innan vi lät atomuren överta rollen som bestämmare av vår tid – vilket skedde år 1967 – så beräknade man en sekund som ett medellångt soldygn delat på 86400. Felmarginalen var givetvis betydligt större än den är idag med atomteknikens hjälp.

Ännu tidigare använde man sig av enklare solur och timglas för att hålla koll på tiden, sedan kom det mekaniska urverket runt 1200-talet följt av kronografen och kronometern på 1700-talet. Man kan än idag köpa en certifierad kronometer som genomgått alla de tester och påfrestningar de ska tåla för att uppnå den höga standard som en kronometer ska hålla.

Det är idag dock ett modernare val att skaffa sig en radiostyrd klocka. En klocka man kan ha på väggen som vägg klocka, på bordet som bordur eller runt handleden i form av ett armbandsur. En radiostyrd klocka förser en med exakt tid varje dag, året om.

Alltid rätt tid med en radiokontrollerad klocka

En radiokontrollerad klocka är en klocka som tar emot signaler via radiovågor från ett atomur. Atomuret i sin tur är världens i nuläget mest exakta klocka. Den bestämmer all internationell tid och håller koll på att den alltid stämmer. De flesta atomklockorna idag har en felmarginal på 1 sekund per ungefär 100 000 år, men det finns också de som har än mycket lägre felmarginal och forskningen fortsätter.

Varför man fortsätter att utveckla teknologin på detta område är inte direkt för att få fram en klocka som alltid ska gå rätt, i all oändlighet, utan mer för att den kan vara ett nödvändigt verktyg till andra saker, som t ex GPS:er. Med hjälp av en extremt korrekt optisk atomklocka kan man nu få GPS:er centimeterexakta, istället för meterexakta som de oftast har varit hittills.

Radiokontrollerad klocka

Tid har alltid fascinerat och dominerat människan. Så fort vi började leva i civilisationer har vi levt våra liv inrutade efter tiden, detta trots att tiden egentligen är vårt egna påfund. I början var klockorna helt enkelt solen och månen och snart började man tillverka enkla solur för att mäta tiden lite mer exakt. Man vet inte när det första mekaniska uret tillverkades, men det finns uppgifter som stödjer existensen av ett urmakeri på ett franskt kloster på 1200-talet.

Idag är den bästa klockan för hemmet en radiokontrollerad klocka. Man kan köpa dessa klockor online eller i utvalda teknikaffärer och vissa är riktigt snygga klockor. De finns som vägg klocka, bordsur också finns det radiokontrollerad väckarklocka.

Atomuret har verkligen revolutionerat världens sätt att se på tid. Man spånade på idén redan på 1800-talet, men den första atomklockan framställdes inte förrän 1949, då med betydligt större felmarginal än dagens atomur. Sedan 1967 styrs internationell tid av atomur, bl a vår egen Fröken Ur tar emot sin tid via radiovågor från ett atomur här i Sverige.

Ett atomur fungerar med hjälp av mycket avancerad teknologi. Innan atomuret bestämde man längden på en sekund genom att dela ett medellångt soldygn med 86400. Med atomtekniken väljer man ut en atom, idag vanligtvis Cesium 133, och beräknar dess svängningsfrekvens. Cesium 133:s svängningsfrekvens är konstant vilket möjliggör en tidräkning som i stort sett aldrig avviker. Ibland kallas atomur för cesiumklockor med hänledning till atomen.

Förr i tiden, säg för 100-200 år sedan använde man sig av en kronometer när man var tvungen att beräkna tid med så hög precision som möjligt, bl a vid navigation ute till sjöss. Kronometern finns även idag och de måste gå igenom väldigt många tester för att få certifieras som just en kronometer. Inte bara måste kronometern hålla exakt minut- och sekundvisning utan även tåla olika temperaturer och stötar av olika slag.

Idag kan man köpa en kronometer om man är intresserad av denna typ av tidkoll, men det modernare alternativet är en radiokontrollerad klocka. En radiokontrollerad klocka ställer dessutom om mellan sommar- och vintertid av sig själv och kommer alltid att visa dig rätt tid.

Håll stenkoll på tiden med en radiokontrollerad väggklocka

Med en radiokontrollerad väggklocka har man alltid tillgång till precis exakt rätt tid. Radiokontrollerade klockor mottar exakt tid från ett av atomuren ute i världen, i Sverige vanligtvis från ett atomur i Tyskland. Atomuret sänder ut sin tid med hjälp av små radiovågor vilket gör att den radiokontrollerade klockan alltid går rätt utan att man någonsin behöver ställa om den, oavsett det är sommar- eller vintertid.

Atomuret mäter längden av en sekund med exakt precision med hjälp av att mäta svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna frekvens är konstant vilket gör det möjligt för atomuret att alltid gå rätt. Dessa atomur har idag extremt hög precision och den uppskattade felmarginalen ligger på 1 sekund per hundratusen år. Vissa värstingar till atomur, som främst används till forskning, har ännu lägre felmarginal.

Det första atomuret som skapades tog form i USA år 1949, men då hade man redan gjort massor av försök och diskuterat teorin kring tekniken ända sedan 1800-talet. I början var felmarginalen betydligt högre än idag, men redan år 1967 lät man atomklockorna ta över alla internationell tidbestämning. I jämförelse med gamla tekniker för att hålla koll på tiden står atomuret i en klass för sig.

Innan man kunde bestämma längden av en sekund med hjälp av atomer så uppskattades den till ett medellångt soldygn delat på 86400. Likadant var det med metersystemet som då innebar längden mellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner – ett mått med ganska stor felmarginal med andra ord. Nu när man med så hög precision kan mäta tiden så kan även andra verktyg dra nytta av det. En meter är nu den exakta längd som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund.

Har man en radiokontrollerad väggklocka så behöver man aldrig mer ringa Fröken Ur, eller oroa sig att klockan kanske går fel och att man ska missa att hålla tiden. Radiokontrollerade klockor finns också som väckarklocka, bordsur och armbandsur. Det finns givetvis radiokontrollerade klockor som är riktigt snygga klockor.

Människan har alltid varit fascinerad av tiden, som aldrig stannar. Vi är dock själva skaparna av tiden och lever efter vår egen uppfinning – vårt egenhändigt skapade fenomen – slaviskt, mer och mer ju mer civiliserade våra samhällen blir.

Förr i tiden lät man solen och månen berätta för oss hur mycket tid som gått och som återstod, man byggde solur och lät timglas fungera som stoppur. Sedan kom det mekaniska uret på 1200-talet, eller möjligen tidigare, följt av kronografen och kronometern för några hundra år sedan. Följt av atomuret nu på 1900-talet.

Den nyaste familjemedlemmen bland tidmätarna är det optiska atomuret. Med hjälp av optik har man i Storbritannien tagit fram ett ur som ska ha en felmarginal på 1 sekund per hela universums existens. Det låter näst intill löjligt, men med hjälp av denna teknik kan tidsbegreppet ännu en gång revolutioneras och saker som GPS-navigering förbättras märkbart.

Vill man köpa en radiokontrollerad väggklocka så kan man se sig om i välsorterade teknikbutiker, men man kan även hitta massor av klockor online.

Hitta radiostyrda klockor online

Radiokontrollerad klockaIdag är det lätt att hitta radiostyrda klockor online. De allra intressantaste klockorna idag är radiostyrda klockor som via mikrovågor mottar exakt tid från ett atomur i – exempelvis – Tyskland.

Atomuret uppfanns i teorin redan på 1800-talet, men det dröjde till 1949 innan det blev verklighet.  I början hade man svårt att få tiden så exakt som man visste att den skulle kunna vara, men det dröjde inte länge innan felmarginalen krympte drastiskt. Idag har de flesta atomur en felmarginal på 1 sekund per 100 000 år, men det finns riktigt avancerade varianter, vanligtvis på forskningsstationer, vars felmarginal är betydligt mindre än så. För vanligt folk låter det otroligt nog med en felmarginal på 1 sekund per 100 000 år, men forskarna ger inte upp och jobbar ständigt på att krympa den till ingenting.

Det senaste på atomursfronten är optiska atomur som har enormt mycket lägre felmarginal än vanliga atomur. De kan vara så pass exakta att felmarginalen ligger på 1 sekund per hela universums existens. Det går givetvis inte riktigt att greppa ett sådant tidsperspektiv, men teknologin kan bli användbar för en rad olika områden, däribland GPS-navigatörer.

Ett atomur fungerar som så att det mäter tiden genom svängningsfrekvensen hos en atom, idag vanligtvis Cesium 133. Denna frekvens är konstant vilket möjliggör den exakta tiduträkningen.

Att själv äga ett atomur är för många tekniknördar en dröm, men de är väldigt dyra och dessutom svåra att få tag på, så är man inte en forskningsstation eller dylikt så kommer man förmodligen aldrig att ha en i sin omgivning. Vad som dock är nästan lika häftigt är en radioklocka. Radiokontrollerade klockor marknadsförs ibland felaktigt som atomklockor, vilket de inte är, men det är ganska lätt att finna denna typ av klockor online. De är kopplade till ett atomur från vilken den plockar upp samma exakta tid genom radiovågor. Dessa klockor visar alltid rätt tid, precis som ett riktigt atomur, och ibland visar den även andra användbara saker som t ex temperatur. Många ställer dessutom in sig efter sommar- och vintertid utan att man själv behöver lyfta ett finger.

Innan atomuret fanns och kunde hålla koll på tiden så lät vi jorden och solen sköta det jobbet åt oss. Ett av världens första urmakerier fanns i 1200-talets Frankrike, så någon gång däromkring revolutionerades världen av den mekaniska klockan som uppfinning. Innan dess hade man saker som gamla solur och timglas som verktyg för att hålla koll på tiden.

Senare blev en sekund detsamma som ett medellångt soldygn delat på 86400 och felmarginalen var – i jämförelse med atomurets – väldigt hög. En meter brukade räknas ut genom att man tog avståndet mellan ekvatorn och nordpolen och delade det på 10 miljoner, vilket också gav ett ganska osäkert mått. Idag är dessa enheter exakta. En meter är den distans som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund och det är bara med hjälp av ett atomur som man kan få fram en så pass exakt beräkning av en sekund.

En radiokontrollerad klocka kommer i många olika varianter, det finns radiokontrollerad väggklocka, radiokontrollerad väckarklocka och radiokontrollerade bordsur. Man kan även hitta radiostyrda armbandsur, och riktigt snygga klockor som styrs via atomur.  Man kan hitta  jättemycket radiostyrda klockor online, i olika former och färger.

Atomuret – världens enda exakta tidsmätare

Atomuret är en uppfinning som med oerhörd exakthet mäter och visar tid. I slutet av 1940-talet uppfanns atomuret i Amerika, men man hade innan dess testat och diskuterat teknologin ända sedan 1800-talet. Idag är atomuret världens mest exakta klocka och styr tiden över hela världen. De allra bästa atomuren har en felmarginal på en sekund per tiotals miljoner år och en optisk klocka, som är vidareutvecklingen av atomuren och tillverkades för några år sedan i Storbritannien, visar tiden med en felmarginal på en sekund per universums hela existens. Vi kan naturligtvis inte greppa dessa svindlande tidsspann, men det räcker med att förstå att det finns klockor som visar tiden rätt – alltid.

Atomuret mäter tiden med hjälp av atomen Cesium 133. Ibland kallar man atomur för cesiumklockor av just denna anledning. Cesium 133 har en konstant svängningsfrekvens och det är med hjälp av just den svängningsfrekvensen man bestämmer längden på – exempelvis – en sekund. Detta sätt att mäta tid har man officiellt använt i internationell tidsmätning sedan 1967, innan dess var det jordens rotation och jordens rotation runt solen som bestämde tiden.

Innan man hade tillgång till stora mätinstrument och någotsånär avancerad teknologi fick man nöja sig med ungefärlig tidsmätning med hjälp av solur och timglas. Det första urmakeriet fanns i ett franskt kloster under 1200-talet, så man kan anta att de första mekaniska urverken tillkom strax dessförinnan.

Atomurets teknologi är givetvis imponerande och många är vi som gärna hade haft ett eget atomur hemma, bara för att det är så fräckt. Det är dock en ganska orimlig önskan för de allra flesta av oss då ett riktigt atomur kostar enorma summor pengar. Vad man dock kan skaffa är en radiokontrollerad klocka. Radioklockor finns som vägg klocka, bordsur och digital klocka och plockar upp signaler från stora atomur via radiovågor. Med dessa får man alltså tillgång till atomtid, utan att själv äga en atomklocka. De flesta radioklockor i Sverige ställs efter ett atomur i Tyskland och svänger till och med själv mellan sommar- och vintertid.

Fröken Ur som har håll koll på svensk tid sedan 1930-talet och är idag ställd efter atomuret på Sveriges tekniska forskningsinstitut. På grund av fördröjningar i telenätet säger man att Fröken Ur har en felmarginal på en sekund, men det beror alltså inte på något sätt på atomuret som sänder ut radiovågorna.

Vi människor har gjort oss väldigt beroende av tiden, det mesta i våra liv är programmerat efter scheman som styrs av tid. Därutöver har vi en massa andra system som metersystemet, voltsystemet och våra GPS-navigatorer som bestäms med hjälp av tidsmätning. Atomuret revolutionerade alla dessa olika system och idag kan vi leva i en exakt värld där våra måttenheter aldrig mer behöver vara relativa.

Vägg klockors utveckling från tunga pendelförsedda möbler till snygga små radiokontrollerade klockor

Vägg klockor har suttit på väggarna i svenska hem så länge de har funnits tillgängliga. Ofta har vägg klockor en central plats i våra hem, gärna i köket eller i vardagsrummet. Klockor är till för att visa oss aktuell tid, men idag har de blivit nästan lika mycket en inredningspryl som en tidvisare.

Innan väggklockorna kom var golvklockor populära, stora, otympliga möbler med en lång pendel som rytmiskt tickade fram och tillbaka i takt med sekundernas framfart. De är idag antikviteter och fyller mestadels estetiska eller nostalgiska funktioner i ett hem.

I takt med att utvecklingen har gått framåt har våra vägg klockor blivit allt mer avancerade. Från stadiet av golvmöbelur till dagens små, digitala klockor samt radiokontrollerade klockor som visar allt från tid till temperatur samt med tidsinställningsfunktioner, har resan varit lång – och då var resan ganska långt gången redan vid starten.

Människan har alltid velat ha koll på tiden, trots att tiden egentligen bara är ett fenomen som människan själv har hittat på. Idag är våra liv fullständigt beroende av att veta vad klockan är, åtminstone om vi ska kunna fungera i normala samhällen. Innan vi hade tillgång till modern teknik så mätte man tiden med hjälp av solen, månen och stjärnorna. Man byggde enkla solur i sanden och lät timglas funka som tidtagare. De mekaniska urverken började sakta sprida sig för runt 1000 år sedan, det första registrerade urmakeriet fanns i ett kloster i Frankrike under 1200-talet.

Senare kom kronometer och kronograf vilka revolutionerade flera olika områden, men mest av allt kanske sjöfartsnavigeringen. På 1800-talet började man diskutera tidsmätning med hjälp av atomer och 1949 tillverkades det allra första atomuret. Utvecklingen gick därefter ganska snabbt och år 1967 bestämdes all internationell tid med hjälp av atomur.

Atomuren fungerar genom att man mäter svängningsfrekvensen hos atomen Cesium 133, vars svängningsfrekvens är konstant och aldrig ändras. Detta gör att man får fram ett sätt att mäta tid som aldrig spårar ur. Aldrig är ju visserligen ett ganska hårt begrepp, men har man en klocka vars felmarginal är 1 sekund per 100 000 år så får man väl säga att man har en relativt exakt klocka. Vissa atomur har ännu mindre felmarginal och utvecklingen fortsätter. Med hjälp av dessa atomur har även andra områden revolutionerats, däribland olika mätsystem samt GPS-navigering.

En privatperson köper inte ett eget atomur, de är sällsynta, mycket avancerade och främst av allt väldigt dyra. Men det finns sätt att få atomurstekniken till sitt eget hem utan att betala astronomiska summor pengar. Svaret är radiostyrd klocka. En radiostyrd klocka plockar upp signaler via radiovågor från ett utvalt atomur. I Sverige mottar radioklockorna vanligtvis sina signaler från atomuret i Tyskland då det ligger både nära och i samma tidzon.

En radiokontrollerad klocka kan man köpa både som bordsur och armbandsur och vissa är riktigt snygga klockor. Det finns även vägg klockor som är radiokontrollerade och det är hur smidigt som helst att köpa dessa klockor online.

Bara med ett atomur är tiden konstant

Med ett atomur har man alltid tillgång till exakt tid. Det är den överlägset mest exakta tidmätaren och fungerar med hjälp av väldigt avancerad teknologi. Som privatperson är det lite överdrivet att äga ett eget atomur, dessutom är det väldigt dyrt att köpa ett, men det finns sätt att dra nytta av ett atomur utan att själv behöva äga ett.

Tiden är ett sorts fenomen som vi människor har uppfunnit. Vi har gjort oss beroende av tid, nästan till den grad att vi inte kan leva utan den. Allting i våra samhällen världen över skulle kollapsa direkt om det inte fanns ett exakt sätt att mäta tiden på. Så länge människan har funnits har det funnit olika sätt att mäta tid på och för att verkligen understryka hur viktig denna funktion är för oss så kan man bara titta på uttryck av slaget: «Sedan tidernas begynnelse…», eller «Sedan urminnes tider» som ofta är ett sätt att beskriva «Sedan den tänkande människans skapelse». Med människan kom tiden.

Man vet inte riktigt när uret, så som vi känner det, uppfanns, men den första urmakaren verkade på ett kloster i Frankrike på 1200-talet. Innan dess mätte man tid med hjälp av solen och månen, samt med olika uppfinningar som solur och timglas.

Idag styrs den internationella tiden med hjälp av atomur, de mest exakta atomuren har en felmarginal på 1 sekund per tiotals miljoner år, men de flesta ligger «bara» på 1 sekunds felmarginal per hundratusen år. Vår Fröken Ur är ett exempel som på en tidräknare som är kopplad till ett atomur, detta atomur finns på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Fröken Ur har ändå en felmarginal på ca 1 sekund, men det beror på fördröjningar i telefonnätet snarare än på atomuret som sådant.

Även andra av våra flitigt använda samhällssystem är uppbyggda på tid, exempelvis metersystemet. En meter är den sträcka som ljus färdas på 1/299792458 sekund. Innan vi hade möjligheten att räkna tid exakt hade vi alltså inte heller ett exakt mått för en meter som istället var uträknat som avståndet mellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner.

Med ett atomur mäter man sekunder genom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna atoms svängningsfrekvens ändras aldrig så beräkningen blir väldigt pålitlig. Innan atomurets teknologi fanns så räknades en sekund som 1/86400 av ett medellångt dygn vilket ger betydligt större felmarginal.

Atomuret är en ganska modern uppfinning, inte förrän 1949 byggdes det första, även om man redan på 1800-talet diskuterade tekniken i teorin. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart och idag har vi som sagt ett verktyg för exakt tidmätning, så pass exakt att en levande person och alla hans efterföljande arvingar alltid kan få reda på exakt tid från ett atomur utan att behöva ställa det.

Ett atomur är inget man som privatperson investerar i, såvida man har så mycket pengar att man inte har något bättre att lägga dem på, för ett atomur är ingen billig variant av väggklocka eller armbandsur. Som tur är kan man ändå få tillgång till atomtid tack vare radioklockor som genom radiovågor plockar upp tiden från något av atomuren runt om i världen. De flesta av våra svenska radioklockor hämtar sin tid från ett atomur i Tyskland. Dessa klockor har ibland även andra funktioner som t ex temperaturvisning. Många kallar dessa radioklockor för atomur, vilket är felaktigt.