Atomuret – världens enda exakta tidsmätare

Atomuret är en uppfinning som med oerhörd exakthet mäter och visar tid. I slutet av 1940-talet uppfanns atomuret i Amerika, men man hade innan dess testat och diskuterat teknologin ända sedan 1800-talet. Idag är atomuret världens mest exakta klocka och styr tiden över hela världen. De allra bästa atomuren har en felmarginal på en sekund per tiotals miljoner år och en optisk klocka, som är vidareutvecklingen av atomuren och tillverkades för några år sedan i Storbritannien, visar tiden med en felmarginal på en sekund per universums hela existens. Vi kan naturligtvis inte greppa dessa svindlande tidsspann, men det räcker med att förstå att det finns klockor som visar tiden rätt – alltid.

Atomuret mäter tiden med hjälp av atomen Cesium 133. Ibland kallar man atomur för cesiumklockor av just denna anledning. Cesium 133 har en konstant svängningsfrekvens och det är med hjälp av just den svängningsfrekvensen man bestämmer längden på – exempelvis – en sekund. Detta sätt att mäta tid har man officiellt använt i internationell tidsmätning sedan 1967, innan dess var det jordens rotation och jordens rotation runt solen som bestämde tiden.

Innan man hade tillgång till stora mätinstrument och någotsånär avancerad teknologi fick man nöja sig med ungefärlig tidsmätning med hjälp av solur och timglas. Det första urmakeriet fanns i ett franskt kloster under 1200-talet, så man kan anta att de första mekaniska urverken tillkom strax dessförinnan.

Atomurets teknologi är givetvis imponerande och många är vi som gärna hade haft ett eget atomur hemma, bara för att det är så fräckt. Det är dock en ganska orimlig önskan för de allra flesta av oss då ett riktigt atomur kostar enorma summor pengar. Vad man dock kan skaffa är en radiokontrollerad klocka. Radioklockor finns som vägg klocka, bordsur och digital klocka och plockar upp signaler från stora atomur via radiovågor. Med dessa får man alltså tillgång till atomtid, utan att själv äga en atomklocka. De flesta radioklockor i Sverige ställs efter ett atomur i Tyskland och svänger till och med själv mellan sommar- och vintertid.

Fröken Ur som har håll koll på svensk tid sedan 1930-talet och är idag ställd efter atomuret på Sveriges tekniska forskningsinstitut. På grund av fördröjningar i telenätet säger man att Fröken Ur har en felmarginal på en sekund, men det beror alltså inte på något sätt på atomuret som sänder ut radiovågorna.

Vi människor har gjort oss väldigt beroende av tiden, det mesta i våra liv är programmerat efter scheman som styrs av tid. Därutöver har vi en massa andra system som metersystemet, voltsystemet och våra GPS-navigatorer som bestäms med hjälp av tidsmätning. Atomuret revolutionerade alla dessa olika system och idag kan vi leva i en exakt värld där våra måttenheter aldrig mer behöver vara relativa.