En atomklocka är den mest pålitliga tidsmätaren man någonsin kan gå efter. Den kan skicka ut radiovågor till andra klockor runt om i världen och därmed se till att de alltid håller tiden utan att man behöver ställa dem, sommar- som vintertid.

Tid är ett relativt begrepp, uppfunnet av människan. Det är ett oerhört intressant ämne och kan få det att svindla inom en om man tänker på det tillräckligt länge. Allting i vår livsstil bestäms av tiden, när vi sover, är vakna, hur vi växer, äter, ja allt som handlar om hur vi för våra liv – och givetvis vår död. Utan tid skulle samhället som vi känner det fullständigt kollapsa.

Det finns också andra system som vi människor använder mycket, som metersystemet för att mäta avstånd, och voltsystemet som mäter elektricitet. Båda dessa system är uppbyggda på tidräkning. En meter beräknas t ex på den sträcka som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund. Utan exakt sekunduträkning skulle man alltså inte kunna ha ett fast mått för vårt metersystem. Då metersystemet kom till i slutet av 1700-talet räknades det förstås ut annorlunda. Då var det måttet mellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner och måttet var betydligt mindre exakt.

Det finns olika sätt att räkna tid på, en sekund är samma sak som ett medellångt soldygn delat på 86400. Ett atomur mäter en sekund genom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna frekvens är konstant så beräkningen är väldigt exakt. En vanlig atomklocka sägs ha en felmarginal på en sekund per 100 000 år, medan det också finns superatomur som används mycket i väldigt krävande sammanhang och vars felmarginal är en sekund per tiotals miljoner år. Det är en ganska fantastisk utveckling från hur man med hjälp av solklockor brukade bestämma tiden för bara några århundraden sedan.

År 1949 byggdes den första atomklockan i USA. Den var inte lika tillförlitlig som de atomur vi ser idag, men banade vägen för den fantastiska teknologi vi ser i dagens atomklockor. Dock började tanken på atommätt tid ta form redan under 1800-talet.

Under en vanlig människas levnadstid, och under alla hans efterföljande arvingars, kommer alltså ett atomur alltid att stämma. I professionella sammanhang och för att hålla internationell tid jämn används också atomklockor då det är det överlägset säkraste sättet av alla att bestämma tid.

Det finns radioklockor som ställs efter centrala atomklockor genom radiovågor. Dessa är lätta att få tag på och en intressant typ av klocka att ha hemma på väggen eller på företaget. Vissa av dessa har dessutom extrafunktioner som t ex visning av temperatur. De finns dock i många olika former, som t ex vägg klocka, bordsur och digital klocka. Har man en sådan hemma så behöver man aldrig mer oroa sig för att inte ha koll på tiden. En bra radiokontrollerad väggklocka finns här.

Istället för att köpa en egen atomklocka för en svindlande summa pengar, kan man istället införskaffa en radioklocka som styrs av stora atomur genom radiovågor. Idag man hitta denna typ av klockor online. Ofta styrs de via en atomklocka i Tyskland, vilket ligger lagom nära oss i Sverige.