Alltid rätt tid med en radiokontrollerad klocka

En radiokontrollerad klocka är en klocka som tar emot signaler via radiovågor från ett atomur. Atomuret i sin tur är världens i nuläget mest exakta klocka. Den bestämmer all internationell tid och håller koll på att den alltid stämmer. De flesta atomklockorna idag har en felmarginal på 1 sekund per ungefär 100 000 år, men det finns också de som har än mycket lägre felmarginal och forskningen fortsätter.

Varför man fortsätter att utveckla teknologin på detta område är inte direkt för att få fram en klocka som alltid ska gå rätt, i all oändlighet, utan mer för att den kan vara ett nödvändigt verktyg till andra saker, som t ex GPS:er. Med hjälp av en extremt korrekt optisk atomklocka kan man nu få GPS:er centimeterexakta, istället för meterexakta som de oftast har varit hittills.

Radiokontrollerad klocka

Tid har alltid fascinerat och dominerat människan. Så fort vi började leva i civilisationer har vi levt våra liv inrutade efter tiden, detta trots att tiden egentligen är vårt egna påfund. I början var klockorna helt enkelt solen och månen och snart började man tillverka enkla solur för att mäta tiden lite mer exakt. Man vet inte när det första mekaniska uret tillverkades, men det finns uppgifter som stödjer existensen av ett urmakeri på ett franskt kloster på 1200-talet.

Idag är den bästa klockan för hemmet en radiokontrollerad klocka. Man kan köpa dessa klockor online eller i utvalda teknikaffärer och vissa är riktigt snygga klockor. De finns som vägg klocka, bordsur också finns det radiokontrollerad väckarklocka.

Atomuret har verkligen revolutionerat världens sätt att se på tid. Man spånade på idén redan på 1800-talet, men den första atomklockan framställdes inte förrän 1949, då med betydligt större felmarginal än dagens atomur. Sedan 1967 styrs internationell tid av atomur, bl a vår egen Fröken Ur tar emot sin tid via radiovågor från ett atomur här i Sverige.

Ett atomur fungerar med hjälp av mycket avancerad teknologi. Innan atomuret bestämde man längden på en sekund genom att dela ett medellångt soldygn med 86400. Med atomtekniken väljer man ut en atom, idag vanligtvis Cesium 133, och beräknar dess svängningsfrekvens. Cesium 133:s svängningsfrekvens är konstant vilket möjliggör en tidräkning som i stort sett aldrig avviker. Ibland kallas atomur för cesiumklockor med hänledning till atomen.

Förr i tiden, säg för 100-200 år sedan använde man sig av en kronometer när man var tvungen att beräkna tid med så hög precision som möjligt, bl a vid navigation ute till sjöss. Kronometern finns även idag och de måste gå igenom väldigt många tester för att få certifieras som just en kronometer. Inte bara måste kronometern hålla exakt minut- och sekundvisning utan även tåla olika temperaturer och stötar av olika slag.

Idag kan man köpa en kronometer om man är intresserad av denna typ av tidkoll, men det modernare alternativet är en radiokontrollerad klocka. En radiokontrollerad klocka ställer dessutom om mellan sommar- och vintertid av sig själv och kommer alltid att visa dig rätt tid.