Bara med ett atomur är tiden konstant

Med ett atomur har man alltid tillgång till exakt tid. Det är den överlägset mest exakta tidmätaren och fungerar med hjälp av väldigt avancerad teknologi. Som privatperson är det lite överdrivet att äga ett eget atomur, dessutom är det väldigt dyrt att köpa ett, men det finns sätt att dra nytta av ett atomur utan att själv behöva äga ett.

Tiden är ett sorts fenomen som vi människor har uppfunnit. Vi har gjort oss beroende av tid, nästan till den grad att vi inte kan leva utan den. Allting i våra samhällen världen över skulle kollapsa direkt om det inte fanns ett exakt sätt att mäta tiden på. Så länge människan har funnits har det funnit olika sätt att mäta tid på och för att verkligen understryka hur viktig denna funktion är för oss så kan man bara titta på uttryck av slaget: «Sedan tidernas begynnelse…», eller «Sedan urminnes tider» som ofta är ett sätt att beskriva «Sedan den tänkande människans skapelse». Med människan kom tiden.

Man vet inte riktigt när uret, så som vi känner det, uppfanns, men den första urmakaren verkade på ett kloster i Frankrike på 1200-talet. Innan dess mätte man tid med hjälp av solen och månen, samt med olika uppfinningar som solur och timglas.

Idag styrs den internationella tiden med hjälp av atomur, de mest exakta atomuren har en felmarginal på 1 sekund per tiotals miljoner år, men de flesta ligger «bara» på 1 sekunds felmarginal per hundratusen år. Vår Fröken Ur är ett exempel som på en tidräknare som är kopplad till ett atomur, detta atomur finns på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Fröken Ur har ändå en felmarginal på ca 1 sekund, men det beror på fördröjningar i telefonnätet snarare än på atomuret som sådant.

Även andra av våra flitigt använda samhällssystem är uppbyggda på tid, exempelvis metersystemet. En meter är den sträcka som ljus färdas på 1/299792458 sekund. Innan vi hade möjligheten att räkna tid exakt hade vi alltså inte heller ett exakt mått för en meter som istället var uträknat som avståndet mellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner.

Med ett atomur mäter man sekunder genom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna atoms svängningsfrekvens ändras aldrig så beräkningen blir väldigt pålitlig. Innan atomurets teknologi fanns så räknades en sekund som 1/86400 av ett medellångt dygn vilket ger betydligt större felmarginal.

Atomuret är en ganska modern uppfinning, inte förrän 1949 byggdes det första, även om man redan på 1800-talet diskuterade tekniken i teorin. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart och idag har vi som sagt ett verktyg för exakt tidmätning, så pass exakt att en levande person och alla hans efterföljande arvingar alltid kan få reda på exakt tid från ett atomur utan att behöva ställa det.

Ett atomur är inget man som privatperson investerar i, såvida man har så mycket pengar att man inte har något bättre att lägga dem på, för ett atomur är ingen billig variant av väggklocka eller armbandsur. Som tur är kan man ändå få tillgång till atomtid tack vare radioklockor som genom radiovågor plockar upp tiden från något av atomuren runt om i världen. De flesta av våra svenska radioklockor hämtar sin tid från ett atomur i Tyskland. Dessa klockor har ibland även andra funktioner som t ex temperaturvisning. Många kallar dessa radioklockor för atomur, vilket är felaktigt.