Få atomtid i ditt hem med en radiostyrd klocka

En radiostyrd klocka är en klocka som styrs av ett stort atomur via radiovågor. Detta atomur kan vara beläget långt ifrån själva radioklockan, så länge det håller sig inom samma tidzon. Ofta ställer en radiokontrollerad klocka om mellan sommar- och vintertid i enlighet med atomuret, som ägare behöver man inte göra mycket alls.

Ett atomur är ett ur som genom att mäta svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133 kan bestämma tid med otrolig precision. Felmarginalen för dagens atomur är otrolig. De vanliga atomklockorna beräknas fela med 1 sekund varje 100 000 år, men det finns också de som främst används för forskning där felmarginalen mäts till 1 sekund per tiotals miljoner år. Ändå fortsätter forskarna jakten på den aldrig felande klockan och med hjälp av optisk teknik börjar man närma sig målet.

Atomur och exakt beräkning av tid har hjälpt, och hjälper ännu, utvecklingen inom andra områden som mätsystem och GPS-navigering. Därför kan utvecklingen av dessa redan så precisa ur faktiskt vara till nytta. All internationell tid ställs idag av atomur runt om i världen, dessa är givetvis synkade med varandra och har som sagt en extremt liten felmarginal. I Sverige ringer vi ofta Fröken Ur för att få reda på den exakta tiden och hon hämtar i sin tur tiden via radiovågor från ett atomur vid Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Tiden är en mänsklig uppfinning, den har länge varit relativ och utan verktyg för att mäta den så hävdar många att den inte ens existerar. Tiden som fenomen har fascinerat och förbryllat oss ända sedan tideräkningens början. Vem det än var som «uppfann» tiden lyckades i alla fall inte komma på ett sätt att stoppa den. Men det kanske är nästa steg i tidens utveckling?

Det var inte så länge sedan som solen fortfarande var vår främsta ledguide till tiden. Innan vi lät atomuren överta rollen som bestämmare av vår tid – vilket skedde år 1967 – så beräknade man en sekund som ett medellångt soldygn delat på 86400. Felmarginalen var givetvis betydligt större än den är idag med atomteknikens hjälp.

Ännu tidigare använde man sig av enklare solur och timglas för att hålla koll på tiden, sedan kom det mekaniska urverket runt 1200-talet följt av kronografen och kronometern på 1700-talet. Man kan än idag köpa en certifierad kronometer som genomgått alla de tester och påfrestningar de ska tåla för att uppnå den höga standard som en kronometer ska hålla.

Det är idag dock ett modernare val att skaffa sig en radiostyrd klocka. En klocka man kan ha på väggen som vägg klocka, på bordet som bordur eller runt handleden i form av ett armbandsur. En radiostyrd klocka förser en med exakt tid varje dag, året om.