Vägg klockors utveckling från tunga pendelförsedda möbler till snygga små radiokontrollerade klockor

Vägg klockor har suttit på väggarna i svenska hem så länge de har funnits tillgängliga. Ofta har vägg klockor en central plats i våra hem, gärna i köket eller i vardagsrummet. Klockor är till för att visa oss aktuell tid, men idag har de blivit nästan lika mycket en inredningspryl som en tidvisare.

Innan väggklockorna kom var golvklockor populära, stora, otympliga möbler med en lång pendel som rytmiskt tickade fram och tillbaka i takt med sekundernas framfart. De är idag antikviteter och fyller mestadels estetiska eller nostalgiska funktioner i ett hem.

I takt med att utvecklingen har gått framåt har våra vägg klockor blivit allt mer avancerade. Från stadiet av golvmöbelur till dagens små, digitala klockor samt radiokontrollerade klockor som visar allt från tid till temperatur samt med tidsinställningsfunktioner, har resan varit lång – och då var resan ganska långt gången redan vid starten.

Människan har alltid velat ha koll på tiden, trots att tiden egentligen bara är ett fenomen som människan själv har hittat på. Idag är våra liv fullständigt beroende av att veta vad klockan är, åtminstone om vi ska kunna fungera i normala samhällen. Innan vi hade tillgång till modern teknik så mätte man tiden med hjälp av solen, månen och stjärnorna. Man byggde enkla solur i sanden och lät timglas funka som tidtagare. De mekaniska urverken började sakta sprida sig för runt 1000 år sedan, det första registrerade urmakeriet fanns i ett kloster i Frankrike under 1200-talet.

Senare kom kronometer och kronograf vilka revolutionerade flera olika områden, men mest av allt kanske sjöfartsnavigeringen. På 1800-talet började man diskutera tidsmätning med hjälp av atomer och 1949 tillverkades det allra första atomuret. Utvecklingen gick därefter ganska snabbt och år 1967 bestämdes all internationell tid med hjälp av atomur.

Atomuren fungerar genom att man mäter svängningsfrekvensen hos atomen Cesium 133, vars svängningsfrekvens är konstant och aldrig ändras. Detta gör att man får fram ett sätt att mäta tid som aldrig spårar ur. Aldrig är ju visserligen ett ganska hårt begrepp, men har man en klocka vars felmarginal är 1 sekund per 100 000 år så får man väl säga att man har en relativt exakt klocka. Vissa atomur har ännu mindre felmarginal och utvecklingen fortsätter. Med hjälp av dessa atomur har även andra områden revolutionerats, däribland olika mätsystem samt GPS-navigering.

En privatperson köper inte ett eget atomur, de är sällsynta, mycket avancerade och främst av allt väldigt dyra. Men det finns sätt att få atomurstekniken till sitt eget hem utan att betala astronomiska summor pengar. Svaret är radiostyrd klocka. En radiostyrd klocka plockar upp signaler via radiovågor från ett utvalt atomur. I Sverige mottar radioklockorna vanligtvis sina signaler från atomuret i Tyskland då det ligger både nära och i samma tidzon.

En radiokontrollerad klocka kan man köpa både som bordsur och armbandsur och vissa är riktigt snygga klockor. Det finns även vägg klockor som är radiokontrollerade och det är hur smidigt som helst att köpa dessa klockor online.