Radiokontrollerade klockor är klockor som aldrig går fel. Genom att motta radiovågor från ett atomur blir de radiokontrollerade klockornas felmarginal lika liten som atomurets, dvs ca 1 sekund per 100 000 år – en felmarginal man kan leva med.

Radiokontrollerade klockor blir allt mer populära, de finns i handeln som alla möjliga typer av olika klockor, som väggur, bordsur och armbandsur. Det finns också radiokontrollerade väckarklockor och många radiokontrollerade klockor är riktigt snygga. Det är lätt att få tag på denna typ av klockor online, även om de ibland felaktigt marknadsförs som atomur. Ett atomur är vanligtvis långt utanför gemene mans budget.

Det finns olika atomur runt om i världen, vissa är avsedda att styra världens internationella tidzoner, andra är till för forskning. De radioklockor som säljs i Sverige mottar vanligtvis sin tid från ett atomur i Tyskland då det har samma tidzon som vi har. Ofta ställer radioklockan självmant om mellan sommar- och vintertid, allt i enlighet med atomuret som skickar ut signalerna.

Människan har sedan urminnes tider varit beroende av tid. Trots detta är tid egentligen bara ett fenomen, skapat av just människan. Det är ett verktyg som gör det lättare för oss att skapa rutiner i våra liv. Ju mer onaturligt människan lever, desto mer beroende blir hon av tiden. Djur som går efter sina biologiska klockor behöver inget instrument för att hålla koll på tiden.

När man började ruta in sina liv i tid så gick man efter solen. Man gjorde solur med relativt enkla medel och behövde man begränsa tiden av någon anledning kunde man använda sig av instrument som sandfyllda timglas. Tid var alltid relativ.

Idag är tiden mer exakt, även om den fortfarande bara är ett fenomen påhittat av människan. Med atomur har man funnit ett sätt att göra tiden konstant, utan felmarginal – eller med så liten felmarginal att den knappt är värd att nämna. Trots detta avtar inte forskarnas intresse för att hitta den perfekta klockan, den som aldrig någonsin i hela universums historia kommer att slå fel.

Ett «vanligt» atomur har en felmarginal på ungefär 1 sekund per 100 000 år och de allra mest avancerade atomklockorna beräknas bara slå fel med 1 sekund per tiotals miljoner år. Man tycker att det skulle vara tillräckligt, men forskarna fortsätter sina experiment och har kommit fram till att en optisk atomklocka kan bli ännu mer exakt. Ett sådant ur har tagits fram i Storbritannien och det sägs ha en felmarginal på 1 sekund per hela universums existens. När det gäller tidsmätning är sådana här perspektiv nästan löjliga, i alla fall omöjliga för oss att förstå fullt ut. Men när det gäller andra områden, som inom t ex GPS-navigering, så kan denna kunskap komma att bli mycket värdefull.

Allt detta är givetvis mycket intressant och för den teknikintresserade är det roligt att ha en radiokontrollerad klocka hemma. Vissa har dessutom andra funktioner i sig som t ex temperaturvisning. Radiokontrollerade klockor finns på den svenska marknaden, särskilt finns det många klockor online.