Hitta radiostyrda klockor online

Radiokontrollerad klockaIdag är det lätt att hitta radiostyrda klockor online. De allra intressantaste klockorna idag är radiostyrda klockor som via mikrovågor mottar exakt tid från ett atomur i – exempelvis – Tyskland.

Atomuret uppfanns i teorin redan på 1800-talet, men det dröjde till 1949 innan det blev verklighet.  I början hade man svårt att få tiden så exakt som man visste att den skulle kunna vara, men det dröjde inte länge innan felmarginalen krympte drastiskt. Idag har de flesta atomur en felmarginal på 1 sekund per 100 000 år, men det finns riktigt avancerade varianter, vanligtvis på forskningsstationer, vars felmarginal är betydligt mindre än så. För vanligt folk låter det otroligt nog med en felmarginal på 1 sekund per 100 000 år, men forskarna ger inte upp och jobbar ständigt på att krympa den till ingenting.

Det senaste på atomursfronten är optiska atomur som har enormt mycket lägre felmarginal än vanliga atomur. De kan vara så pass exakta att felmarginalen ligger på 1 sekund per hela universums existens. Det går givetvis inte riktigt att greppa ett sådant tidsperspektiv, men teknologin kan bli användbar för en rad olika områden, däribland GPS-navigatörer.

Ett atomur fungerar som så att det mäter tiden genom svängningsfrekvensen hos en atom, idag vanligtvis Cesium 133. Denna frekvens är konstant vilket möjliggör den exakta tiduträkningen.

Att själv äga ett atomur är för många tekniknördar en dröm, men de är väldigt dyra och dessutom svåra att få tag på, så är man inte en forskningsstation eller dylikt så kommer man förmodligen aldrig att ha en i sin omgivning. Vad som dock är nästan lika häftigt är en radioklocka. Radiokontrollerade klockor marknadsförs ibland felaktigt som atomklockor, vilket de inte är, men det är ganska lätt att finna denna typ av klockor online. De är kopplade till ett atomur från vilken den plockar upp samma exakta tid genom radiovågor. Dessa klockor visar alltid rätt tid, precis som ett riktigt atomur, och ibland visar den även andra användbara saker som t ex temperatur. Många ställer dessutom in sig efter sommar- och vintertid utan att man själv behöver lyfta ett finger.

Innan atomuret fanns och kunde hålla koll på tiden så lät vi jorden och solen sköta det jobbet åt oss. Ett av världens första urmakerier fanns i 1200-talets Frankrike, så någon gång däromkring revolutionerades världen av den mekaniska klockan som uppfinning. Innan dess hade man saker som gamla solur och timglas som verktyg för att hålla koll på tiden.

Senare blev en sekund detsamma som ett medellångt soldygn delat på 86400 och felmarginalen var – i jämförelse med atomurets – väldigt hög. En meter brukade räknas ut genom att man tog avståndet mellan ekvatorn och nordpolen och delade det på 10 miljoner, vilket också gav ett ganska osäkert mått. Idag är dessa enheter exakta. En meter är den distans som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund och det är bara med hjälp av ett atomur som man kan få fram en så pass exakt beräkning av en sekund.

En radiokontrollerad klocka kommer i många olika varianter, det finns radiokontrollerad väggklocka, radiokontrollerad väckarklocka och radiokontrollerade bordsur. Man kan även hitta radiostyrda armbandsur, och riktigt snygga klockor som styrs via atomur.  Man kan hitta  jättemycket radiostyrda klockor online, i olika former och färger.