مارک و پلو

مارک و پلو

Download PDF

Download ePub

Free Download مارک و پلو PDF,

ظهر یک روز تابستان، فرشید با یک پیشنهاد آمد: «یک سفر تفریحی به ترکیه!» غیر ممکن بود. من یک خبرنگار تازه کار با درآمدی اندک بودم که تازه باید هزینه های تحصیلم در دانشگاه را هم تامین می کردم. در تفکر ما ایرانیان سفر به خارج همیشه کاری غیر ضروری و از سر سیری بوده است. با نگاه برآمده از چنین تفکری پاسخ اولیه ی من منفی بود. اما فرشید اصرار کرد و نتیجه چیز دیگری شد. آن سفر انجام شد و در پی آن سفرهای دیگر. سفرهای دیگری تا امروز که این کتاب در دست شماست.
«مارک و پلو» مجموعه ایست از سفرنامه های من به فرانسه، ایتالیا، ارمنستان، هند، کره جنوبی، اسپانیا، ایالات متحده و...
[یادداشت پشت جلد کتاب]

. Read online مارک و پلو via our pdf reader.

Read online مارک و پلو

Publisher: نشر مثلث

Pages: 176

ISBN 13: 9789648496673

Publication Date: 2009

Format: PDF, Audiobook, Epub, Kindle, Docx, Paperback


مارک و پلو.pdf


Download PDF

Download ePub

مارک و پلو, مارک و پلو منصور ضابطیان, مارک و پلو کتاب, مارک و پلو ضابطیان, کتاب مارک و پلو منصور ضابطیان, کتاب مارک و پلو ضابطیان, سفرنامه مارک و پلو, آژانس مارک و پلو, کتاب مارک و پلو از منصور ضابطیان, سریال مارک و پلو